Bài viết

Tập huấn giảng dạy tiếng Anh 1 Phonics-Smart năm học 2020-2021

(01/03/2021)

Hình ảnh tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh 1 Phonics-Smart theo phương pháp dạy và học tiếng Anh hỗ trợ từ công nghệ 4.0 tại các Sở GD&ĐT trên khắp toàn quốc năm học 2020-2021: