Bài viết

Diễn đàn trực tuyến tháng 12 dành cho Giáo viên giảng dạy Tiếng Anh Phonics-Smart và Bloggers-Smart

(30/12/2021)

Tiếp diễn lịch sinh hoạt Diễn đàn giáo viên trực tuyến được VPBOX Việt Nam tổ chức thường kì hàng tháng trên nền tảng Zoom Meetings, trong tháng 12 này, các thầy cô giáo dạy Tiếng Anh Phonics-Smart và Bloggers-Smart trên toàn quốc đã cùng hưởng ứng Diễn đàn với chủ đề:

 

- “Tiếng Anh Phonics – Nền tảng cho học sinh tiểu học” đối với Diễn đàn giáo viên khối Tiểu học.

- “Các hoạt động bổ trợ trong giảng dạy Tiếng Anh Bloggers – Smart” đối với diễn đàn giáo viên khối THCS.

 

Nhằm tri ân và tiếp tục đồng hành cùng các thầy cô trong suốt quá trình giảng dạy, bên cạnh các nguồn tài nguyên trực tuyến đã được miễn phí trên thư viện trực tuyến E-teaching của VPBOX Việt Nam; kể từ 2021-2022, VPBOX Việt Nam đã xây dựng Diễn đàn Giáo viên trực tuyến dành cho giáo viên tham gia giảng dạy giáo trình Tiếng Anh Phonics-Smart và Tiếng Anh Bloggers-Smart.

 

Chương trình đã thật sự truyền cảm hứng giảng dạy và sáng kiến đổi mới cho đội ngũ giáo viên tham gia diễn đàn. Thầy cô giáo sôi nổi tương tác với báo cáo viên từ VPBOX Việt Nam và nhiệt tình hưởng ứng trò chơi, thử thách sáng tác bài hát, câu chuyện cũng như trải nghiệm các công cụ, hoạt động bổ trợ giảng dạy được chia sẻ tại diễn đàn.

 

Chính tinh thần cầu tiến, sự nhiệt tình giao lưu chia sẻ của các thầy cô giáo đã mang lại kết quả tốt đẹp cho Diễn đàn và đưa tới thành công trong việc tổ chức nhịp cầu giao lưu, kết nối tri thức cùng các thầy cô giáo tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

 

 

Diễn đàn Giáo viên khối Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

Diễn đàn Giáo viên khối THCS

 

 

 

 

 

TRUYỀN THÔNG VPBOX VIỆT NAM