Tin tức Sự kiện
Hải Phòng: Tiết dạy Unit 4 - bộ sách tiếng Anh 2 Phonics-Smart tại Hội thảo chuyên đề cấp thành phố

Bài giảng của cô Nguyễn Thị Xuân – Unit 4, bộ sách tiếng Anh 2 Phonics - Smart đã ứng dụng công nghệ 4.0 để triển khai tiết dạy tự nhiên, sinh động với nhiều hoạt động lồng ghép