- Những phần thông tin được đánh dấu "*" là bắt buộc phải điền.

Thông tin cá nhân

Họ và tên học sinh*
Sinh ngày*
Học sinh trường*
Lớp*
Thành phố*
Họ tên người đăng ký*
Điện thoại di động
Cha
Mẹ
Địa chỉ nhà riêng
Email*
Học sinh đã học tiếng Anh cấp độ nào
Học ở đâu

Chứng chỉ Starters
Chứng chỉ Movers
Chứng chỉ Flyers

Đăng ký nguyện vọng thi chứng chỉ

Đăng ký