Bài viết

Đồng Tháp: Hội thảo và bồi dưỡng trực tuyến giáo viên giảng dạy sách Tiếng Anh Phonics-Smart

(17/09/2021)

 Trong ngày 17 tháng 9 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX (VPBOX Việt Nam) đã tổ chức thành công hai phiên hội nghị “Hội thảo và bồi dưỡng Chương trình sách Tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ, tăng cường Phonics-Smart lớp 1, 2” & Hội nghị bồi dưỡng giáo viên giảng dạy chương trình làm quen với Tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo Phonics-Smart Preschool English năm học 2021 - 2022” bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị đã kết nối với hơn 500 điểm cầu của sở GD&ĐT Đồng Tháp, lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, các cấp quản lý và giáo viên giảng dạy tiếng Anh khối mầm non, lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn tỉnh.

 

Thông tin về 2 hội thảo đã được đăng tải trên trang báo điện tử của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp:

http://dongthap.edu.vn/tin-tuc2/hoi-thao-boi-duong-chuong-trinh-sach-tieng-anh-phan-mem-bo-t.html

http://dongthap.edu.vn/tin-tuc2/hoi-thao-boi-duong-chuong-trinh-tieng-anh-cho-tre-mau-giao-l.html

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị trực tuyến:

 

Hội thảo và bồi dưỡng Chương trình sách Tiếng Anh và

phần mềm hỗ trợ, tăng cường Phonics-Smart lớp 1, 2

 

 

Hội thảo và bồi dưỡng chương trình làm quen với Tiếng Anh

dành cho trẻ mẫu giáo Phonics-Smart Preschool English 

 

 

TRUYỀN THÔNG VPBOX VIỆT NAM