Bài viết

[Năm học 2019 – 2020] Tập huấn Giáo viên tiếng Anh PHONICS – LEARNING BOX UK

(25/09/2019)

Để giáo viên thực hiện đúng quy trình giảng dạy mang lại hiệu quả cao cho các tiết dạy tiếng Anh Phonics-LBUK, hàng năm, VPBOX tổ chức các hội nghị tập huấn dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh Phonics – LBUK tại các Sở GD&ĐT trên khắp toàn quốc. Tham gia các buổi tập huấn là cơ hội giúp giáo viên hiểu và áp dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật cơ bản trên lớp học. Hội nghị tập huấn đầu năm không chỉ hướng tới hàng nghìn giáo viên thuộc các trường Tiểu học đang giảng dạy tiếng Anh Phonics - LBUK, mà còn cả các giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo giáo viên góp phần hỗ trợ về kỹ thuật, tài liệu giảng dạy cho giáo viên, tập huấn chuyên gia về phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, hiện đại, nhằm bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tháng 7 và tháng 8 năm 2019, để chuẩn bị tốt cho năm học 2019-2020, VPBOX tổ chức hội nghị tập huấn với các nội dung phong phú giúp giáo viên xây dựng những tiết học tiếng Anh hiệu quả, gần gũi với học sinh giúp học sinh ngày càng yêu thích môn tiếng Anh. Hội nghị năm nay, VPBOX đã mang đến cho các giáo viên một nội dung hoàn toàn mới nhưng rất gần gũi với các giáo viên. Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị tập huấn giáo viên tiếng Anh Phonics-LBUK năm học 2019-2020 tại các Sở GD&ĐT trên khắp toàn quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh của các hội nghị tập huấn giáo viên tiếng Anh Phonics-LBUK: