Bài viết

Đồng Tháp: Hội nghị trực tuyến Tập huấn giáo viên giảng dạy sách Tiếng Anh tăng cường dành cho học sinh lớp 6 năm học 2021 – 2022

(29/08/2021)

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX (VPBOX Việt Nam) đã tổ chức thành công “Hội nghị giới thiệu và bồi dưỡng giáo viên giảng dạy sách Tiếng Anh tăng cường dành cho học sinh lớp 6 năm học 2021 – 2022” bằng hình thức trực tuyến, kết nối với hơn 500 điểm cầu của sở GDĐT, lãnh đạo các Phòng GDĐT, cấp quản lý và giáo viên giảng dạy tiếng Anh lớp 6 trên địa bàn tỉnh.

 

Thông tin về hội thảo đã được đăng tải trên trang báo điện tử của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp: http://dongthap.edu.vn/tin-tuc2/hoi-thao-va-tap-huan-giao-vien-bo-mon-tieng-anh-su-dung-giao.html

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị trực tuyến:

 

 

 

 

TRUYỀN THÔNG VPBOX VIỆT NAM