- Những phần thông tin được đánh dấu "*" là bắt buộc phải điền.

(GV) Thông tin chung

Họ và tên giáo viên*
Sinh ngày
Giáo viên dạy tiếng Anh trường
Lớp
Phòng GD&ĐT
Thành phố
Đã tốt nghiệp trường
Năm tốt nghiệp
Kinh nghiệm năm công tác giảng dạy
Từ năm
đến năm
Bằng cấp hoặc chứng chỉ gần nhất
Thời gian cấp
Điện thoại di động
ĐT Cơ quan
Địa chỉ email*

Chứng chỉ B1 (PET – Preliminary English Test)
Chứng chỉ B2 (FCE – First Certificate in English)
TKT – Teaching Knowledge Test

Đăng ký được theo học loại hình bồi dưỡng kiến

Học theo cách truyền thống, đến lớp do giáo viên Việt Nam giảng dạy
Học online qua mạng Internet
Học trong nước, sau đó ra nước ngoài học 02 tháng
Tự học, giáo viên mua sách và tự ôn luyện tại nhà
Học theo cách truyền thống, đến lớp do giáo viên nước ngoài giảng dạy
Học tại nước ngoài cả khóa học

Đăng ký thời gian bắt đầu học

Ngày / tháng / năm

Giáo viên đăng ký thời gian thi lấy chứng chỉ

ngày / tháng / năm.
Đăng ký