Sự kiện nổi bật

Sở GD&ĐT Hà Nội: Giới thiệu SGK tiếng Anh 2 PHONICS-SMART và tiếng Anh 6 BLOGGERS-SMART

(16/03/2021)

Trong hai ngày 07/3 và ngày 13/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với các nhà xuất bản (NXB) tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa (SGK) Tiếng Anh lớp 2 và lớp 6, năm học 2021-2022 với các điểm cầu là các phòng Giáo dục, các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội; trong đó có sách Tiếng Anh 2 Phonics-Smart và Tiếng Anh 6 Bloggers-Smart của VPBOX Việt Nam và NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Sở GD & ĐT Hà Nội

Hội nghị trực tuyến giới thiệu SGK tiếng Anh lớp 2

 

Tại hội nghị, đại diện NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và VPBOX Việt Nam đã giới thiệu những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của 2 bộ SGK Tiếng Anh 2 Phonics-Smart và Tiếng Anh 6 Bloggers-Smart theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

 

Đại diện NXB giới thiệu SGK tiếng Anh lớp 2

Hội nghị trực tuyến giới thiệu SGK tiếng Anh lớp 6

 

 

Đại diện VPBox tại Hội nghị trực tuyến đầu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội

 

Hội nghị là cơ hội để các nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện, cán bộ quản lý các trường Tiểu học, THCS và giáo viên dạy Tiếng Anh trên địa bàn Hà Nội tiếp cận, tìm hiểu về sách giáo khoa Tiếng Anh 2 Phonics-Smart và Tiếng Anh 6 Bloggers-Smart. Từ đó, cán bộ và giáo viên có cơ sở để nghiên cứu và lựa chọn SGK Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 và lớp 6 của Hà Nội trong năm học 2021-2022.

 

TRUYỀN THÔNG VPBOX VIỆT NAM