Bài viết

Hội thảo trực tuyến Giới thiệu sách tiếng Anh PHONICS-SMART dành cho học sinh lớp 2 tại Long An

(12/03/2021)

 

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, sở GD&ĐT tỉnh Long An phối hợp cùng các Nhà xuất bản tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; trong đó có Sách giáo khoa Tiếng Anh 2 PHONICS-SMART dành cho học sinh lớp 2 do công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam - VPBOX và nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản.

 

Hội thảo trực tuyến có sự tham gia của Phó Giám đốc sở GD&ĐT Long An – Bà Lê Thị Song An; cùng chuyên viên các phòng/ban thuộc Sở, thanh tra Sở, các phòng GD&ĐT của 15 huyện, thị xã, thành phố và thầy cô giáo viên tiếng Anh tại các điểm cầu.

 

Tại Long An, năm học 2020 - 2021, VPBOX Việt Nam đã triển khai sách Tiếng Anh 1 Phonics-Smart, là sách đã được phê duyệt theo quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2021 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

 

Những thông tin về sách tiếng Anh 2 PHONICS-SMART dành cho học sinh lớp 2 đã được giới thiệu trong hội thảo này sẽ là cơ sở nghiên cứu, đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên khi tham gia vào công tác lựa chọn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 2 trong năm học 2021 – 2022 tại Long An.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã tham dự đưa tin về Hội thảo, phỏng vấn ông Hoàng Giang, là Phó Tổng Giám đốc VPBOX Việt Nam tại hội thảo trực tuyến lần này.

 

TRUYỀN THÔNG VPBOX VIỆT NAM