Giới thiệu chung

Phonics - LBUK là chương trình có ngữ điệu chuẩn của Anh, uy tín, dành cho các cháu học sinh từ 5 đến 10 tuổi.  >>Xem thêm

Hội nghị kỷ niệm 100 năm Cambridge English tại TP.HCM

Sáng ngày 1510.2013, bắt đầu bằng câu chuyện hóm hỉnh nhẹ nhàng của 3 thí sinh đã tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh kéo dài 12 tiếng đồng hồ...>>Xem thêm

Tập huấn “Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình về đổi mới

Sau 8 năm nghiên cứu và triển khai, VPBOX đã và đang đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công của đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, từng bước nâng cao chất...>>Xem thêm