Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM - VPBOX >>Xem thêm

Sinh hoạt chuyên đề "Sử dụng ngôn ngữ hình thể trong giảng dạy Tiếng Anh" tại phòng GD&ĐT Thủy Nguyên - Hải Phòng

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng, ngày 15/12/2017 vừa qua, Phòng GD&ĐT Thuỷ Nguyên đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn...>>Xem thêm