Hoạt động chuyên môn

Tập huấn – hoạt động thường kỳ quan trọng của VPBOX

(09/01/2017)

Buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao phương pháp giảng dạy cho Giáo viên, là cơ hội để các giáo viên tiếng Anh Phonics – LBUK giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời nắm bắt những đổi mới căn bản và nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực tế giảng dạy tiếng Anh Phonics tại các nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

Tại buổi tập huấn, cán bộ chuyên trách văn phòng VPBOX tại TP HCM đã giới thiệu tới các giáo viên về: Phần mềm Phonics - LBUK; Sách; Tiến độ giảng dạy Phonics - LBUK; Các phương pháp giảng dạy Phonics - LBUK nâng cao.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: