Tin tức Sự kiện
Tập huấn giáo viên giảng dạy chương trình tiếng anh Phonics - Lbuk năm học 2015 - 2016

Trong tuần 1 tháng 8 năm 2015 vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam - VPBOX đã phối hợp cùng Sở GD&ĐT Hải Phòng và Sở GD&ĐT Hà Nam tổ chức thành công hội nghị “Tập huấn giáo viên giảng...

09/01/2017
(GD&TĐ) – Hôm nay (23/6), VPBox, cơ quan đại diện Phonics-LBUK Việt Nam, phối...
09/01/2017
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2015 vừa qua, Chương trình Tiếng Anh Phonics...
09/01/2017
(GD&TĐ) - Ngày14/04/2012, VPBox, cơ quan đại diện Phonics-LBUK Việt Nam đã long...
09/01/2017
Căn cứ theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1303/BGD&ĐT-GDMN...
09/01/2017
(GD&TĐ) - Ngày14/01/2012, VPBox, cơ quan đại diện Phonics-LBUK Việt Nam - http://www.vpbox.edu.vn/...
09/01/2017
Trong những năm qua, bên cạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học tiếng...