Tin tức Sự kiện
06/01/2018
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng, ngày 15/12/2017...
02/01/2018
Nhằm khích lệ tinh thần học tập tiếng Anh Phonics-LBUK, hàng năm, cứ đến dịp...
23/11/2017
Nhằm tiếp tục thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2008-2020 của Thủ...